Bilder

§2.1 Produktbilder får laddas ner för kommersiellt bruk efter man har kontaktat Fonnix bildombudsman. Dock kan Fonnix när som helst dra in rättigheterna att använda dessa.

§2.2 Övriga bilder får INTE användas vare sig privat eller kommersiellt då det är flera fotografer som har tagit dem och har rättigheterna till dessa. Att använda dessa bilder är en förhandlingssak med Solgar´s bildombudsman.

§2.3 Logotypes, Varumärken och Illustrationer. Det är förbjudet att missbruka och att använda dessa olovligt. Alla rättigheter tillhör FONNIX AB eller de ovannämnda företagen. Ta kontakt med Fonnix bildombudsman innan du önskar använda dessa.

§2.4 3:e parts marknadsföringsbilder som Fonnix låter andra företag att använda för marknadsföring på t.ex. Instagram och Facebook köpta bilder från oftast bildbyrån. För att 3:e part (du) skall få använda dessa bilder får dessa på inga villkor ändras eller manipuleras. Ursprungsbilden som FONNIX levererar är den som alltid skall användas annars skulle bildbyråerna kunna vidta rättsliga påföljder mot 3:e parts användare.

Texter

§3.1 Textmaterial får inte kopieras från några av FONNIX AB´s olika hemsidor utan att först ha fått godkännande från Fonnix  bildombudsman.

§3.2 Fonnix när som helst dra in rättigheterna att använda dessa.

§3.3 Hemsidor där alla rättigheter enl. ovan tillhör FONNIX AB

www.fonnix.com
www.ladyx.se
www.sensx.se
www.honungsemulsion.se

Bildombudsmannen når du på: thomas@fonnix.com